آتا سنتر به عنوان بزرگترين مركز اقامتي، تفريحي، ورزشي، فرهنگي، خدماتي، تجاري و اداري در شمال غرب كشور در بخش غربي كلان شهر تبريز در حال احداث مي باشد. دسترسی بسیار آسان به دو كنار گذر جنوبي و غربي و هم چنين فاصله اندك پروژه با فرودگاه بين المللي شهيدمدني تبريز و ايستگاه راه آهن و همجواري با ايستگاه مترو قراملك ، موقعيت پُرکشش ويژه اي را براي اين طرح مدرن رقم زده است.